Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Các tác phẩm của họa sĩ Trần Tuấn Long

Họa sĩ Trần Tuấn Long Sinh năm 1967 tại Quảng Yên - Quảng Ninh Cử nhân Hội họa - Đại học Mỹ thuật Việt Nam Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam *Hoạt động nghệ thuật: - Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam - Asean năm 2003 - Giải Tặng thưởng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam - Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2003 - Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực I Hà Nội năm 2005 - Giải Tặng thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2000 - Giải Tặng thưởng Hội Mỹ thuật Hà Nội năm 2000 - Có các tác phẩm được lưu giữ trong sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2008 - Giải Nhất Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2015 - Giải Nhì Khu vực Hà Nội năm 2015 - Giải Tặng thưởng Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2015 - Có tranh trong các sưu tập trong nước và ngoài nước * Tham gia các triển lãm: - Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam - Asean năm 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 - Các Triển lãm Mỹ thuật khu vực I Hà Nội - Các Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc - Triển lãm Hội họa Hà Nội năm 2000 - Triển lãm Câu lạc bộ họa sĩ trẻ các năm: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 - Triển lãm các tác phẩm Mỹ thuật Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010 - Triển lãm Nhóm "Một, Hai, Ba" năm 2012 Tại Mai gallery - Triển lãm Nhóm Họa sĩ Sơn Ta Việt Nam năm 2013, 2014 - Triển lãm Nhóm "Mới Xong" năm 2014 tại Bảo tàng MT Việt Nam - Triển lãm Nhóm Dự án moutain Star "STAR LIGHT" năm 2014 tại Dolphin - Triển lãm nhóm Dự án Moutain Star "Sắc Đá" năm 2015 tại 29 Hàng Bài, Hà Nội - Triển lãm Giao lưu sơn mài Việt Nam - Hàn Quốc năm 2015 (Tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ) - Triển lãm nhóm Dự án Moutain Star "Dòng Chảy" năm 2016 tại 29 Hàng Bài, Hà Nội. - Triển lãm "Sơn Mài Quốc Tế" tại Busan Hàn Quốc năm 2016 - Triển lãm "Tranh Sơn Mài Việt Nam" tại Đức năm 2016 (Do Bộ Văn Hoá tổ chức ) - Triển lãm "Các Tác Phẩm Sơn Mài" tại thành phố Cao Hùng Đài Loan năm 2015 - 2016 - Triển lãm cá nhân "Gía Thánh" tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam 2017 - Triển lãm tại Kaohsiung ,Taiwan 8/2017 - Triển lãm nhóm dự án Moutain Star "Sơn Lục" tại 29 Hàng Bài 2017
Sắp xếp
Hiển thị
mỗi trang
Đang tải dữ liệu...