Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Tiểu sử

Họa sĩ Trần Tuấn Long Sinh năm 1967 tại Quảng Yên - Quảng Ninh Cử nhân Hội họa - Đại học Mỹ thuật Việt Nam Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam *Hoạt động nghệ thuật: - Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam - Asean năm 2003 - Giải Tặng thưởng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam - Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2003 - Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực I Hà Nội năm 2005 - Giải Tặng thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2000 - Giải Tặng thưởng Hội Mỹ thuật Hà Nội năm 2000 - Có các tác phẩm được lưu giữ trong sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2008 - Giải Nhất Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2015 - Giải Nhì Khu vực Hà Nội năm 2015 - Giải Tặng thưởng Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2015 - Có tranh trong các sưu tập trong nước và ngoài nước * Tham gia các triển lãm: - Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam - Asean năm 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 - Các Triển lãm Mỹ thuật khu vực I Hà Nội - Các Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc - Triển lãm Hội họa Hà Nội năm 2000 - Triển lãm Câu lạc bộ họa sĩ trẻ các năm: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 - Triển lãm các tác phẩm Mỹ thuật Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010 - Triển lãm Nhóm "Một, Hai, Ba" năm 2012 Tại Mai gallery - Triển lãm Nhóm Họa sĩ Sơn Ta Việt Nam năm 2013, 2014 - Triển lãm Nhóm "Mới Xong" năm 2014 tại Bảo tàng MT Việt Nam - Triển lãm Nhóm Dự án moutain Star "STAR LIGHT" năm 2014 tại Dolphin - Triển lãm nhóm Dự án Moutain Star "Sắc Đá" năm 2015 tại 29 Hàng Bài, Hà Nội - Triển lãm Giao lưu sơn mài Việt Nam - Hàn Quốc năm 2015 (Tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ) - Triển lãm nhóm Dự án Moutain Star "Dòng Chảy" năm 2016 tại 29 Hàng Bài, Hà Nội. - Triển lãm "Sơn Mài Quốc Tế" tại Busan Hàn Quốc năm 2016 - Triển lãm "Tranh Sơn Mài Việt Nam" tại Đức năm 2016 (Do Bộ Văn Hoá tổ chức ) - Triển lãm "Các Tác Phẩm Sơn Mài" tại thành phố Cao Hùng Đài Loan năm 2015 - 2016 - Triển lãm cá nhân "Gía Thánh" tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam 2017 - Triển lãm tại Kaohsiung ,Taiwan 8/2017 - Triển lãm nhóm dự án Moutain Star "Sơn Lục" tại 29 Hàng Bài 2017

Các tác phẩm của họa sĩ Trần Tuấn Long

Đang tải...
Orkid Gallery

Our website has paused because it has not been used for a long time.
Click button below to refresh.