Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Tiểu sử

Phạm Xuân Trung sinh năm 1982 tại Ninh Bình - Là họa sĩ tự do làm việc tại Hà Nội - Tốt nghiệp ĐH Mĩ thuật Công Nghiệp Hà Nội 2007 - 2017: - tham gia triển lãm "Họa Sỹ Trẻ" toàn quốc - tham gia triển lãm Tứ Lập lần 2 - 2016: tham gia triển lãm Tứ Lập lần 1

Các tác phẩm của họa sĩ Phạm Xuân Trung‎

Đang tải...
Orkid Gallery

Our website has paused because it has not been used for a long time.
Click button below to refresh.