Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Các tác phẩm của họa sĩ Đỗ Văn Tăng

Họa sỹ: Đỗ Văn Tăng Sinh năm 1990 tại Thanh Hóa Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam Triển lãm: -Năm 2013 - Tham gia triển lãm Nghệ thuật đương đại tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 2 tại Jampasi Gallery. -Năm 2014 - 2016 - Tham gia các triển lãm khác nhau do Cục văn hóa cơ sở tổ chức. -Nhiều tác phẩm được sưu tập bởi các cá nhân, tập thể trong và ngoài nước.
Sắp xếp
Hiển thị
mỗi trang
Đang tải dữ liệu...