Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Tiểu sử

Họa sỹ: Đỗ Văn Tăng Sinh năm 1990 tại Thanh Hóa Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam Triển lãm: -Năm 2013 - Tham gia triển lãm Nghệ thuật đương đại tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 2 tại Jampasi Gallery. -Năm 2014 - 2016 - Tham gia các triển lãm khác nhau do Cục văn hóa cơ sở tổ chức. -Nhiều tác phẩm được sưu tập bởi các cá nhân, tập thể trong và ngoài nước.

Các tác phẩm của họa sĩ Đỗ Văn Tăng

Đang tải...
Orkid Gallery

Our website has paused because it has not been used for a long time.
Click button below to refresh.