Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Tiểu sử

Họa sỹ Lâm Đức Mạnh Sinh năm 1972 Tốt nghiệp khoa hội họa trường ĐH Mỹ Thuật Hà Nội năm 1999 Triển lãm: - Năm 2001: Triển lãm cá nhân lần thứ nhất tại Hà Nội - Năm 2003: Triển lãm cá nhân lần thứ hai tại Hilton Opera Hà nội. - Năm 2004: Triển lãm cá nhân lần thứ ba tại Hong-Kong. - Triển lãm nhóm 3 người tại Anh quốc, Nhật Bản, Mỹ. - Năm 2006: Triển lãm cá nhân lần thứ tư tại Hong Kong. - Năm 2007: Tham gia hội chợ Mỹ thuật tại Singapore. - Năm 2009: Triển lãm cá nhân lần thứ năm tại Texas Hoa Kỳ. - Năm 1011: Triển lãm nhóm 3 người tại Hàn Quốc. - Ngoài ra còn tham gia nhiều triển lãm nhóm và các hoạt động Mỹ thuật khác trong nước.

Các tác phẩm của họa sĩ Lâm Đức Mạnh

Đang tải...
Orkid Gallery

Our website has paused because it has not been used for a long time.
Click button below to refresh.