Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Tiểu sử

Họa sĩ Nguyễn Đức Cường Năm sinh: 17-9-1995 Quê quá: Ứng Hòa – Hà Nội Học vấn: Đại học Kiến trúc Hà Nội Hoạt động nghệ thuật: Năm 2016: - Triển lãm “Kiến trúc và mỹ thuật xưởng 5”- Đại học kiến trúc Hà Nội Năm 2017: - Triển lãm màu nước “ Trải nghiệm” – Đại học kiến trúc Hà Nội cùng với Nguyễn Văn Điệp - Triển lãm tranh màu nước quốc tế lần thứ 2 – Bảo tàng Hà Nội - Triển lãm nhóm sinh viên đại học kiến trúc Hà Nội – AgoHub 12 Hòa Mã- Hà Nội - Triển lãm Art for you 8 – Hà Nội Năm 2018: - Triển lãm “Hoa xuân” – Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm, Hà Nội Các giải thưởng: - Giải nhất cuộc thi diễn họa công trình kiến trúc Nhật Bản – Công ty Toto Việt nam - Giải nhì cuộc thi diễn họa kiến trúc Sou Fujimoto – Công ty Toto Việt nam

Các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Đức Cường

Đang tải...
Orkid Gallery

Our website has paused because it has not been used for a long time.
Click button below to refresh.