Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Tiểu sử

Họa sĩ Nguyễn Đông Đông Sinh ngày 21/10/1990 - Tốt Nghiệp Trường ĐH Mỹ Thuật Việt Nam 2016. - Năm 2013 Triển Lãm Sinh Viên - Năm 2014 Tham Gia Triển Lãm HàNội ART Market . - Năm 2015 Tham Gia Triển Lãm Toàn Quốc. - Năm 2015 Tham Gia Triển Lãm Work Room Four - Năm 2016 Tham Gia Triển Lãm Thủ Đô đạt giải ba - Năm 2017 Tham Gia Triểm Lãm Thủ Đô - Năm 2017 Tham Gia Triểm Lãm Festival Mỹ Thuật Trẻ

Các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Văn Đông

Đang tải...
Orkid Gallery

Our website has paused because it has not been used for a long time.
Click button below to refresh.