Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Văn Đông

Họa sĩ Nguyễn Đông Đông Sinh ngày 21/10/1990 - Tốt Nghiệp Trường ĐH Mỹ Thuật Việt Nam 2016. - Năm 2013 Triển Lãm Sinh Viên - Năm 2014 Tham Gia Triển Lãm HàNội ART Market . - Năm 2015 Tham Gia Triển Lãm Toàn Quốc. - Năm 2015 Tham Gia Triển Lãm Work Room Four - Năm 2016 Tham Gia Triển Lãm Thủ Đô đạt giải ba - Năm 2017 Tham Gia Triểm Lãm Thủ Đô - Năm 2017 Tham Gia Triểm Lãm Festival Mỹ Thuật Trẻ
Sắp xếp
Hiển thị
mỗi trang
Đang tải dữ liệu...