Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Lộc

Họa sĩ Nguyễn Lộc Sinh ngày 25/01/1969. Thạc sĩ mỹ thuật - Giảng viên Mỹ thuật Công tác tại Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc. Thành viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Phong cách sáng tác: Hiện thực Tham gia: - Triển lãm toàn quốc về đề tài quân đội năm 1999. - Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2000, 2005, 2010.
Sắp xếp
Hiển thị
mỗi trang
Đang tải dữ liệu...