Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Tiểu sử

Họa sĩ Nguyễn Thị Tú Quyên Sinh năm 1982 tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam 2004: Chứng nhận khóa học Nghệ thuật sắp đặt tại Trường Đại học Nghệ thuật Huế 2006: Tốt nghiệp cử nhân khoa Hội Họa Chuyên khoa Sơn dầu, Trường Đại học Nghệ thuật Huế 2012: Tốt nghiệp Thạc sĩ Nghệ thuật thị giác tại Khoa Nghệ thuật và ứng dụng nghệ thuật – Trường Đại Học Mahasarakham – Thái Lan. 2012: Hội Viên Hội Mỹ thuật Việt Nam TRIỂN LÃM NHÓM 2003: Triển lãm nhóm Nghệ thuật sắp đặt 30 họa sĩ tại Huế 2004: Triển lãm sắp đặt tại Festival Huế 2005, 2006, 2008, 2010: Triển lãm tranh ảnh nghệ thuật tỉnh Kon Tum 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011: Triển lãm khu vực 5: Nam miền Trung và Tây Nguyên 2010: Triển lãm Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Lào, Thái Lan tại Ubon- Thái Lan 2011: Triển lãm tại nhóm tại Trường Đại Học Mahasarakham-Thái Lan 3.2011: Triển lãm nhóm tại Huế 11.2011: Triển lãm Festival Mỹ thuật trẻ 2011 tại Hà Nội 12.2011: Triển lãm tại Cuộc vận động sáng tác và triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh đề tài dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh khu vực phía Nam năm 2011 tại An Giang. 2012, 2013, 2014: Triển lãm Mỹ thuật đương đại các nước tiểu vùng sông Mekong lần 1, 2, 3 2018 triển lãm Nghệ thuật đương đại Việt Nam – Lào – Thái Lan GIẢI THƯỞNG 2007, 2008, 2009: Chứng nhận khen thưởng do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kon Tum cấp 2010, 2011 Chứng nhận khen thưởng do UBND tỉnh Kon Tum cấp 2007, 2008, 2009: Chứng nhận khen thưởng do Hội Mỹ thuật Việt Nam cấp 2011: Giới thiệu dự giải thưởng UBLHVHNT 2011: Giải B tại Cuộc vận động sáng tác và triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh đề tài dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh khu vực phía Nam năm 2011 2011: Giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam tại Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc 2011. 2014 Giải B tại triễn lãm Khu vực V Nam Miền trung và các tỉnh Tây Nguyên

Các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Thị Tú Quyên

Đang tải...
Orkid Gallery

Our website has paused because it has not been used for a long time.
Click button below to refresh.