Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Tiểu sử

Sinh Tại Thừa Thiên Huế Tốt nghiệp đại học nghệ thuật Huế năm 2018 Triển lãm đã tham gia: - Triển lãm mừng ngày truyền thống mỹ thuật 2017 - Triển lãm mỹ thuật sinh viên 2018 - Triển lãm mỹ thuật sinh viên với chủ đề "Chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh" 2018 - Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sáng tác của các nghệ sĩ tạo hình Huế 2018 - Giải xuất sắc triển lãm Mỹ thuật trẻ Huế lần thứ 4 - Triển lãm khu vực Bắc Miền Trung 2019.

Các tác phẩm của họa sĩ Thái Văn Nguyên

Đang tải...
Orkid Gallery

Our website has paused because it has not been used for a long time.
Click button below to refresh.