Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Tiểu sử

Bùi Duy Khánh Sinh năm 1972 tại Hải Phòng Tự học hội họa - Tham gia nhiều triển lãm trong nước và nước ngoài. - Giải thưởng ABC, giải khuyến khích tại các cuộc triển lãm Mỹ thuật trong nước. - Một số tác phẩm được lưu giữ tại các Bảo tàng: Karbi Thái Lan, Chiang Mai Thái Lan, Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Bảo tàng mỹ thuật TP HCM và các tác phẩm được sưu tập bởi các nhà sưu tập trong nước, nước ngoài trên toàn thế giới.

Các tác phẩm của họa sĩ Bùi Duy Khánh

Đang tải...
Orkid Gallery

Our website has paused because it has not been used for a long time.
Click button below to refresh.