Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Đã bán!
Bữa Ănnhấp chuột vào ảnh để xem ảnh lớn

Bữa Ăn

Họa sĩ: 
Nguyễn Đinh Duy Quyền
Chất liệu: 
Acrylic
Kích thước: 
160 × 90 cm | 63 × 35.4 inches
Năm sáng tác: 
2015
ShipmentThời gian vận chuyển tới Mỹ hoặc Châu Âu là 7 ngày, Châu Á là 5 ngày
CertificateTất cả các tác phẩm là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực