Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

THỔN THỨC BIỂNnhấp chuột vào ảnh để xem ảnh lớn

THỔN THỨC BIỂN

Thổn thức biển,acrylic trên vải; 2016 ' NVThe.

Họa sĩ: 
Thể Kều Sapa
Chất liệu: 
Acrylic
Năm sáng tác: 
2016
Phong cách: 
Trừu tượng
ShipmentThời gian vận chuyển tới Mỹ hoặc Châu Âu là 7 ngày, Châu Á là 5 ngày
CertificateTất cả các tác phẩm là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực