Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Xuân Trên Cao Nguyênnhấp chuột vào ảnh để xem ảnh lớn

Xuân Trên Cao Nguyên

Họa sĩ: 
Bùi Duy Khánh
Chất liệu: 
Màu nước
Kích thước: 
56 × 76 cm | 22 × 29.9 inches
Năm sáng tác: 
2017
ShipmentThời gian vận chuyển tới Mỹ hoặc Châu Âu là 7 ngày, Châu Á là 5 ngày
CertificateTất cả các tác phẩm là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực