Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Sen Buồnnhấp chuột vào ảnh để xem ảnh lớn

Sen Buồn

Họa sĩ: 
Nguyễn Lan Hương
Chất liệu: 
Acrylic
Kích thước: 
92 × 73 cm | 36.2 × 28.7 inches
Năm sáng tác: 
2013
Phong cách: 
Bán trừu tượng
ShipmentThời gian vận chuyển tới Mỹ hoặc Châu Âu là 7 ngày, Châu Á là 5 ngày
CertificateTất cả các tác phẩm là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực