Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Sen Vàngnhấp chuột vào ảnh để xem ảnh lớn

Sen Vàng

Họa sĩ: 
Nguyễn Huy Hoàn
Chất liệu: 
Sơn mài
Kích thước: 
90 × 110 cm | 35.4 × 43.3 inches
Năm sáng tác: 
2016
ShipmentThời gian vận chuyển tới Mỹ hoặc Châu Âu là 7 ngày, Châu Á là 5 ngày
CertificateTất cả các tác phẩm là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực