Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Dấu Thời Gian nhấp chuột vào ảnh để xem ảnh lớn

Dấu Thời Gian

Đặng Can

140 × 160 cm 55.1 × 63 inches

Acrylic

2017

Orkid Gallery on Facebook Orkid Gallery on WhatApp Orkid Gallery on Viber
Shipment

Thời gian vận chuyển tới Mỹ hoặc Châu Âu là 7 ngày, Châu Á là 5 ngày

Certificate

Tất cả các tác phẩm là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực

Share this
Orkid Gallery

Our website has paused because it has not been used for a long time.
Click button below to refresh.