Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Biển Mùa Hènhấp chuột vào ảnh để xem ảnh lớn

Biển Mùa Hè

Họa sĩ: 
Lâm Đức Mạnh
Chất liệu: 
Sơn dầu
Kích thước: 
100 × 80 cm | 39.4 × 31.5 inches
Năm sáng tác: 
2017
ShipmentThời gian vận chuyển tới Mỹ hoặc Châu Âu là 7 ngày, Châu Á là 5 ngày
CertificateTất cả các tác phẩm là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực