Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Đã bán!
Nắng Cũnhấp chuột vào ảnh để xem ảnh lớn

Nắng Cũ

Họa sĩ: 
Nguyễn Hữu Đức
Chất liệu: 
Sơn dầu
Kích thước: 
60 × 90 cm | 23.6 × 35.4 inches
ShipmentThời gian vận chuyển tới Mỹ hoặc Châu Âu là 7 ngày, Châu Á là 5 ngày
CertificateTất cả các tác phẩm là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực