Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Kí Ức Hà Nộinhấp chuột vào ảnh để xem ảnh lớn

Kí Ức Hà Nội

Họa sĩ: 
Nguyễn Ngọc Anh
Chất liệu: 
Sơn dầu
Kích thước: 
150 × 300 cm | 59.1 × 118.1 inches
ShipmentThời gian vận chuyển tới Mỹ hoặc Châu Âu là 7 ngày, Châu Á là 5 ngày
CertificateTất cả các tác phẩm là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực