Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Hạ Vàngnhấp chuột vào ảnh để xem ảnh lớn

Hạ Vàng

Họa sĩ: 
Phạm Ánh
Chất liệu: 
Sơn dầu
Kích thước: 
50 × 70 cm | 19.7 × 27.6 inches
Năm sáng tác: 
2018
ShipmentThời gian vận chuyển tới Mỹ hoặc Châu Âu là 7 ngày, Châu Á là 5 ngày
CertificateTất cả các tác phẩm là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực