Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Thời Gian Trôinhấp chuột vào ảnh để xem ảnh lớn

Thời Gian Trôi

Họa sĩ: 
Nguyễn Mạnh Hùng
Chất liệu: 
Acrylic
Kích thước: 
80 × 80 cm | 31.5 × 31.5 inches
Năm sáng tác: 
2017
ShipmentThời gian vận chuyển tới Mỹ hoặc Châu Âu là 7 ngày, Châu Á là 5 ngày
CertificateTất cả các tác phẩm là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực