Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Cánh Đồng Của Chanhấp chuột vào ảnh để xem ảnh lớn

Cánh Đồng Của Cha

Họa sĩ: 
Hoàng A Sáng
Chất liệu: 
Sơn dầu
Kích thước: 
85 × 65 cm | 33.5 × 25.6 inches
Năm sáng tác: 
2018
ShipmentThời gian vận chuyển tới Mỹ hoặc Châu Âu là 7 ngày, Châu Á là 5 ngày
CertificateTất cả các tác phẩm là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực