Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Thu Đếnnhấp chuột vào ảnh để xem ảnh lớn

Thu Đến

Họa sĩ: 
Trần Cường
Chất liệu: 
Sơn dầu
Kích thước: 
120 × 60 cm | 47.2 × 23.6 inches
Năm sáng tác: 
2018
ShipmentThời gian vận chuyển tới Mỹ hoặc Châu Âu là 7 ngày, Châu Á là 5 ngày
CertificateTất cả các tác phẩm là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực