Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Bóng Thunhấp chuột vào ảnh để xem ảnh lớn

Bóng Thu

Họa sĩ: 
Trần Cường
Chất liệu: 
Sơn dầu
Kích thước: 
73 × 92 cm | 28.7 × 36.2 inches
Năm sáng tác: 
2018
ShipmentThời gian vận chuyển tới Mỹ hoặc Châu Âu là 7 ngày, Châu Á là 5 ngày
CertificateTất cả các tác phẩm là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực