Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Yêu nhấp chuột vào ảnh để xem ảnh lớn

Yêu

Trương Tiến Trà

50 × 120 cm 19.7 × 47.2 inches

Acrylic

2007

Orkid Gallery on Facebook Orkid Gallery on WhatApp Orkid Gallery on Viber
Shipment

Thời gian vận chuyển tới Mỹ hoặc Châu Âu là 7 ngày, Châu Á là 5 ngày

Certificate

Tất cả các tác phẩm là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực

Share this
Orkid Gallery

Our website has paused because it has not been used for a long time.
Click button below to refresh.