Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Đối Thoại 2 nhấp chuột vào ảnh để xem ảnh lớn

Đối Thoại 2

Trương Tiến Trà

150 × 95 cm 59.1 × 37.4 inches

Acrylic

Trừu tượng

2017

Orkid Gallery on Facebook Orkid Gallery on WhatApp Orkid Gallery on Viber
Shipment

Thời gian vận chuyển tới Mỹ hoặc Châu Âu là 7 ngày, Châu Á là 5 ngày

Certificate

Tất cả các tác phẩm là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực

Share this
Orkid Gallery

Our website has paused because it has not been used for a long time.
Click button below to refresh.