Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Đã bán!
Sớm Mainhấp chuột vào ảnh để xem ảnh lớn

Sớm Mai

Họa sĩ: 
Nguyễn Đinh Duy Quyền
Chất liệu: 
Sơn dầu
Kích thước: 
90 × 75 cm | 35.4 × 29.5 inches
Năm sáng tác: 
2019
ShipmentThời gian vận chuyển tới Mỹ hoặc Châu Âu là 7 ngày, Châu Á là 5 ngày
CertificateTất cả các tác phẩm là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực