Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Đã bán!
Sen Sớmnhấp chuột vào ảnh để xem ảnh lớn

Sen Sớm

Họa sĩ: 
Nguyễn Hữu Đức
Chất liệu: 
Sơn dầu
Kích thước: 
75 × 100 cm | 29.5 × 39.4 inches
Năm sáng tác: 
2019
ShipmentThời gian vận chuyển tới Mỹ hoặc Châu Âu là 7 ngày, Châu Á là 5 ngày
CertificateTất cả các tác phẩm là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực