Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Những Áng Mây nhấp chuột vào ảnh để xem ảnh lớn

Những Áng Mây

Chu Viết Cường

150 × 90 cm 59.1 × 35.4 inches

Sơn mài

Hiện thực

2016

Đã bán!
Orkid Gallery on Facebook Orkid Gallery on WhatApp Orkid Gallery on Viber
Shipment

Thời gian vận chuyển tới Mỹ hoặc Châu Âu là 7 ngày, Châu Á là 5 ngày

Certificate

Tất cả các tác phẩm là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực

Share this
Orkid Gallery

Our website has paused because it has not been used for a long time.
Click button below to refresh.