Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Có hiệu lực từ: ngày 01/01/2018

Orkid Gallery ("chúng tôi", hoặc "của chúng tôi") điều hành trang web https://orkidarts.com (sau đây gọi tắt là "Dịch vụ").

Đây là trang thông tin về các chính sách liên quan đến việc thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các dịch vụ liên quan khác.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp cho bạn những thông tin mà bạn thực sự quan tâm, đó cũng là cách để chúng tôi làm cho Dịch vụ của mình ngày càng tốt hơn. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi có các quy định khác, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong mục Điều khoản và điều kiện sử dụng, có thể truy cập từ https://orkidarts.com/terms

Thu thập và Sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập các thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau, phục vụ cho việc cung cấp các nội dung mà bạn cần và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi.

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn ("Dữ liệu cá nhân"). Thông tin cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn đối với:

 • Địa chỉ thư điện tử
 • Họ tên đầy đủ
 • Số điện thoại
 • "Cookie" và dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách truy cập và sử dụng Dịch vụ ("Dữ liệu sử dụng"). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập của bạn, khoảng thời gian bạn sử dụng trang đó, số nhận dạng thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Truy vết & dữ liệu "Cookie"

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ khác để ghi lại các tương tác của người sử dụng trên Dịch vụ của chúng tôi và giữ lại một số thông tin nhất định

Cookie là các tệp tin dữ liệu nhỏ có thể bao gồm số định danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Công nghệ truy vết cũng được sử dụng để thu thập thông tin cũng như để phân tích và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể cấu hình trình duyệt từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Một số ví dụ về các Cookie chúng tôi sử dụng:

 • "Cookie" phiên. Sử dụng để vận hành dịch vụ.
 • "Cookie" tùy chọn. Sử dụng để lưu lại lịch sử các thiết lập hặc các lựa chọn của bạn.
 • "Cookie" bảo mật. Sử dụng cho mục đích bảo mật.

Sử dụng dữ liệu

Orkid Gallery sử dụng các dữ liệu thu thập được cho các mục đích như:

 • Cung cấp và vận hành Dịch vụ
 • Thông báo cho bạn về những thay đổi
 • Cho phép bạn tương tác với các tính năng của Dịch vụ
 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng
 • Cung cấp thông tin hoặc các phân tích để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ
 • Theo dõi việc sử dụng Dịch vụ
 • Phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

Công bố dữ liệu

Yêu cầu pháp lý

Orkid Gallery có thể công bố Dữ liệu cá nhân của bạn nếu biết rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ quyền lợi của Orkid Gallery
 • Ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể có liên quan đến Orkid Gallery
 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc công chúng
 • Bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

Các bên thứ ba

Chúng tôi có thể thuê các công ty hoặc cá nhân khác (bên thứ ba) để vận hành Hệ thống, thực hiện các công việc vận hành hoặc hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích các số liệu.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các tác vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng bên thứ ba để theo dõi và phân tích các tương tác của người dùng đối với hệ thống.

 • Google Analytics

  Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web do Google cung cấp để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu được thu thập để theo dõi việc sử dụng Hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu thu thập được để phục vụ cho Hệ thống quảng cáo.

  Bạn có thể từ chối không cung cấp dữ liệu cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics. Tiện ích bổ sung này ngăn JavaScript của Google Analytics (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin về các hoạt động của bạn.

  Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Liên kết tới các hệ thống khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không đề cập đến người dưới 18 tuổi ("Trẻ em").

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của người dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và biết rằng Con bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi xác minh được rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu cá nhân của trẻ em mà không có sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện ngay các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ.

Các thay đổi liên quan đến Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật các nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi đó bằng cách cập nhật Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Thông báo có thể được gửi tới bạn qua email hoặc thông báo nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật "ngày có hiệu lực" ở đầu Chính sách bảo mật này.

Bạn nên xem lại chính sách bảo mật này định kỳ hoặc khi được thông báo. Các thay đổi đối với Chính sách bảo mật có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi: admin@orkidarts.com

Orkid Gallery

Our website has paused because it has not been used for a long time.
Click button below to refresh.